Školní jídelny Mnichovo Hradiště
ŠJ Studentská & ŠJ Mírová

Přihlásit oběd
Přihláška ke stravování

Ceník

od 1.9. 2022 , podle vyhlášky 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování

 

Žáci od 7-10 let oběd 28 Kč
Žáci od 11-14 let oběd 32 Kč
Žáci a studenti od 15 let oběd 34 Kč
Závodní stravování oběd 81 Kč
Cizí strávník oběd 91 Kč

 

Platba stravného